Ρύθμιση Αυθαίρετα - Γιατί;

Γιατί να προβώ σε Ρύθμιση για τα αυθαίρετα:

  1. Γιατί δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ακίνητο χωρίς την υπεύθυνηαυθαίρετα δήλωση ιδιοκτήτη και διπλωματούχου μηχανικού ότι το κτίσμα δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυθαίρετα, δηλαδή δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο που δεν έχει ρυθμιστεί με το νέο Νόμο, με αυστηρές ποινές σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης 
  2. Γιατί θεσπίζεται η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων που εντοπίζει αυθαίρετα, εκδίδει άμεσα πράξεις αποξήλωσης/κατεδάφισης ακόμα και εάν για αυτό απαιτηθεί επιστράτευση ιδιωτικών επιχειρήσεων με μηχανήματα κατεδαφίσεων (ω.δ. 17/74)
  3. Για να μην σας επιβληθούν εξοντωτικά πρόστιμα (ακίνητα μετά το 2004: 100% της αντικειμενικής αξίας του χώρου εφάπαξ συν 50% ετησίως για τη συνέχιση διατήρησης του χώρου! Ακίνητα προ του 2004: 30% της αντικειμενικής αξίας του χώρου εφάπαξ συν 5% ετησίως)
  1. Για να μην έχετε νομικές κυρώσεις
  2. Για να μπορείτε να μεταβιβάζετε το ακίνητο
  3. Για να μπορείτε να υποθηκεύετε το ακίνητο
  4. Για να μπορείτε να διατηρείτε και να επισκευάζετε νόμιμα το ακίνητο
  5. Για να μπορείτε να συνδεθείτε με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) ή, εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι, για να μην διακοπεί η σύνδεση
  6. Για να αποκτήσει αξία το ακίνητο σας στην κτηματαγορά
  7. Γιατί έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για την τακτοποίηση και η πλειοψηφία τους έχει ήδη ή θα προβεί σε ρύθμιση